Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Văn bằng đại học đào tạo tại chức, từ xa, liên thông có giá trị như bằng đại học chính quy từ 1/7 năm nay

Đó là một trong những quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 với nhiều điểm mới quan trọng, Luật sẽ có hiệu lực từ 01/7/2019.

TIN LIÊN QUAN

Theo Luật Giáo dục đại học (2012), tại Điều 38 quy định Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Nghĩa là người học theo học hình thức đào tạo nào thì khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tương ứng với hình thức đào tạo đó. 

Tuy nhiên, quy định này được sửa đổi tại khoản 23 Điều 1 Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 (Luật Giáo dục đại học sửa đổi). Cụ thể, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Như vậy, quy định mới ghi nhận bằng cử nhân là văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không quy định hình thức đào tạo trên văn bằng. Có nghĩa là bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông... có giá trị ngang nhau. 

Quy định mới tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động. 

Quy định mới tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy, quy định mới khuyến khích cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo. Thay vì ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học 2012.

Sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi được thống nhất, ban hành cũng đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau với nội dung quy định này trong Luật, tuy nhiên theo khía cạnh tích cực, quy định này sẽ góp phần tạo điều kiện cho những đối tượng không có khởi điểm học tập như những người khác vẫn có thể hoàn thành chương trình học đại học. Chưa kể đây sẽ là một quy định tốt khi khuyến khích phần lớn những người có ý chí học tập mà điều kiện, hoàn cảnh gia đình không cho phép học đại học có thể vươn lên trong học tập.

Cái chính là những con người thực thi, giám sát thi hành có nghiêm túc và công bằng không mà thôi.

Giúp Tiin sửa lỗi