Tiin.vn trên Facebook

Vừa ban hành lịch đi học trở lại của trẻ mầm non, học sinh toàn thành phố Đà Nẵng

Công văn mới của TP. Đà Nẵng thông tin về thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp.

Thời gian áp dụng các quy định này kể từ 0 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới, toàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Điều 5 Quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay (ban hành kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố).

Vừa ban hành lịch đi học trở lại của trẻ mầm non, học sinh toàn thành phố Đà Nẵng 0

Vừa ban hành lịch đi học trở lại của trẻ mầm non, học sinh toàn thành phố Đà Nẵng 1

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc dạy và học của trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên toàn thành phố cũng vừa có thông tin chính thức. Theo đó, đối với hoạt động dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố thực hiện như sau:

Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên: Bắt đầu đi học lại từ ngày 14/9/2020.

Các trường cao đẳng, đại học; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hiệu trưởng, thủ trưởng các trường, cơ sở đào tạo quyết định ngày đi học lại của học sinh, sinh viên, học viên trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản và phải từ ngày 14/9/2020 trở đi.

Các nhóm trẻ, trường mầm non, trường tiểu học; các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm...: Bắt đầu đi học lại từ ngày 21/9/2020.

Góp ý cho Tiin