Biểu hiện khi chơi 'chiến tranh lạnh' của 12 cung hoàng đạo

Sư Tử sẽ trở nên ngang ngược hơn, Xử Nữ sẽ chú tâm vào mọi việc và không thèm lải nhải với bạn.
 

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook