Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cả đời hưởng phúc nếu ấn đường của bạn có những đường vân này

Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, nếu ấn đường có những đường vân này thì bạn sẽ hưởng phúc cả đời đấy. 

Giúp Tiin sửa lỗi