Tiin.vn trên Facebook

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân

Tháng củ mật là tháng mà mọi người dễ gặp những điều xui rủi nhất. Dưới đây là cuộc sống của 12 con giáp trong tháng Chạp này, cùng xem cần làm gì để tránh điều không lành, phát huy thế mạnh để năm mới gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tý

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 0

Tuổi Sửu

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 1

Tuổi Dần

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 2

Tuổi Mão

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 3

Tuổi Thìn

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 4

Tuổi Tỵ

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 5

Tuổi Ngọ

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 6

Tuổi Mùi

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 7

Tuổi Thân

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 8

Tuổi Dậu

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 9

Tuổi Tuất

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 10

Tuổi Hợi

Tháng củ mật 'tiền mất tật mang' và việc cần tránh của 12 con giáp: Người cần bình tĩnh bỏ ngoài tai thị phi, người không nên cả tin để tránh tiểu nhân 11

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)

Góp ý cho Tiin