Tiin.vn trên Facebook

Vết bớt và nốt ruồi ở trán tiết lộ điều gì về bạn

Thử xem bạn có vết bớt và nốt ruồi ở những vị trí sau trên trán không nhé!

 

 
Góp ý cho Tiin
Tag: