Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 được lựa chọn bởi Dara Daily.

Năm 2018, sự cạnh tranh của phim truyền hình Thái Lan rất nóng vì có một số bộ phim truyền hình rất hay và đặc sắc được phát sóng. Năm 2018 là một năm thành công của các nhà đài với rất nhiều bộ phim Thái được ra mắt và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người xem trong và ngoài nước Thái. Nhiều bộ phim còn được mua bản quyền phát sóng từ nước ngoài cùng thời gian phát sóng ở Thái.

Hãy cùng xem danh sách 10 bộ phim truyền hình Thái Lan 2018 dưới đây:

1. Buppe Sunnivas (Pope Thanawat và Bella Ranee)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 0

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 1

2. Kom Faek (Mark Prin và Kimmy Kimberley)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 2

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 3

3. Sampathan Huajai (Weir Sukollawat và Thisa Varitthisa)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 4

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 5

4. Mae Ai Sa Eun (Om Akapan và Pooklook Fonthip)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 6

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 7

5. Mia 2018 (Pong Nawat, Bee Namthip, Film Thanapat và Marie Broenner)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 8

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 9

6. In Family We Trust (Mam Kathaleeya, Tang Saksit, Jables Sopidnapa, Pin Kejmanee)

7. Barb Ruk (Willy McIntosh, Sean Jindachot và Kob Suwanant)

8. Sarb Krasnue (Smart Krissada và Namtan Chalita)

9. Rai Sanaeha (Pok Piyathida)

10. Pak (Pai Partith và Saipan Apinya)

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 10

10 bộ phim truyền hình Thái Lan với phản hồi tốt và xếp hạng người xem cao trong năm 2018 11

Bạn mong muốn bộ phim nào sẽ dành giải thưởng của năm nay?

Giúp Tiin sửa lỗi