Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước

Vì cứu Anh Lạc, Phó Hằng đã chấp nhận hôn sự mà Hoàng Thượng ban cho với Nhĩ Tình. Hoàng Hậu cuối cùng đã tỉnh dậy nhưng không thể làm gì cứu vãn mối quan hệ giữa Phó Hằng và Anh Lạc.

Tập 34 mở đầu khi Hoàng Thượng trong một lần ra khỏi Dưỡng Tâm điện thấy Anh Lạc bị phạt làm việc cực khổ, thì trong lòng có chút thương cảm. Nghĩ bản thân quá nghiêm khắc với Anh Lạc, ông định sẽ đích thân tới ban chỉ tha tội cho cô thay vì nhờ Lý Tổng quản truyền như mọi khi.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 0Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 1

Về phần Nhĩ Tình, cô luôn đem lòng ghen ghét Anh Lạc vì có được trái tim của Phó Hằng. Nhân lúc Hoàng thượng tới thăm Hoàng Hậu, Nhĩ Tình đã dẫn dắt ông thấy được khoảnh khắc Anh Lạc và Phó Hằng đang ân ái với nhau ở phía sau hậu viện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoàng Thượng không khỏi tức giận và lập tức bỏ đi. Về tới Dưỡng Tâm điện ông đã ném chiếu chỉ định tha tội cho Anh Lạc xuống đất.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 2 Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 3Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 4
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 5
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 6

Sau khi Anh Lạc đến Trường Xuân cung chăm sóc Hoàng hậu thì Viên Xuân Vọng vô tình thấy Lưu Ma Ma từ trong phòng Anh Lạc bước ra. Thế nhưng Xuân Vọng lại không chút mảy may nghi ngờ. Thực chất Lưu Ma Ma phụng mệnh Thuần Phi đến để bỏ người gỗ (bùa yểm) trù hại Cao Quý Phi nhằm giá họa cho Anh Lạc.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 7Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 8

Ngay hôm sau, Lưu Ma Ma cho người đến lục soát với lí do nghe được tin báo ở trong Tân Giả Khố có kẻ muốn hại Cao Quý Phi. Kết quả tìm thấy được tượng gỗ trong phòng Anh Lạc. Hoàng Thượng và Nhàn Phi cũng vô tình xuất hiện ở gần đấy. Sau khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện và có đủ nhân chứng vật chứng, ông đã quyết định trị tội Anh Lạc.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 9Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 10
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 11

Sau cảm giác hoang mang ban đầu, Anh Lạc đã dựa vào sự thông minh của bản thân, dùng cách buộc dây khác nhau để tự rửa tội cho mình. Lưu Ma Ma cuối cùng bị đuối lí nên bị đưa đến bộ hình thẩm tra.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 12Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 13
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 14

Thế nhưng vẫn còn tức giận chuyện cũ, Hoàng Thượng đã phạt Anh lạc tội tư thông với thị vệ và bị bắt tới Thận Hình Tư. Không nói tiếng nào để minh oan, Anh Lạc lẳng lặng để thị vệ giải đi trong sự tức giận của Hoàng Thượng.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 15Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 16

Vì để cứu Anh Lạc, Phó Hằng đã chấp thuận hôn sự với Nhĩ Tình mà Hoàng Thượng ban cho. Thế nhưng Anh Lạc lại không hề biết điều này. Khi gặp Anh Lạc để nói về hôn sự của mình, Phó Hằng đã giao trả lại kỉ vật của hai người. Thế nhưng Anh Lạc tức giận nói rằng đồ mình đã tặng thì sẽ không bao giờ nhận lại và ném xuống nước. 

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 17Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 18
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 19
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 20
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 21

Viên Xuân Vọng biết được điều này nhưng lại không nói cho Anh Lạc. Vốn dĩ Xuân Vọng không phải là một người bình thường, mà anh là con riêng của vua Ung Chính. Lớn lên trong sự kì thị và mãi mới biết cha mình là ai, Xuân Vọng cảm thấy thiên đạo bất công, thế đạo vô tình và thề từ nay về sau sẽ bảo vệ Anh Lạc.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 22Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 23

Về phía Nhàn Phi, sau khi điều tra rõ chân tướng kẻ đứng sau sai khiến Lưu Ma Ma hại Anh Lạc là ai. Cô đã đặc biệt cho người áp giải Lưu Ma Ma tới thăm Thuần Phi và nói cho cô biết bà ta vì không chịu được cực hình đã nói ra hết tất cả. Thuần Phi biết rõ Nhàn Phi đang muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cho rằng không nên tin lời Lưu Ma Ma. 

Vì muốn 'diễu võ giương oai', Nhàn Phi đã cho người cắt lưỡi Lưu Ma Ma trước mặt Thuần Phi. Điều này đã khiến Thuần Phi một phen 'hồn bay phách lạc'.

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 24Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 25
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 26

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Hoàng Hậu cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng người bà muốn gặp đầu tiên lại là Phó Hằng. Nghe những lời tâm sự về quyết định cưới Nhĩ Tình của em trai mình, Hoàng Hậu cảm thấy tất cả đều bất công cho cả Phó Hằng, Anh Lạc và cả Nhĩ Tình. Bà coh rằng dù phải trả giá đắt thế nào cũng phải đi xin Hoàng Thượng thu hồi thánh lệnh. 

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 27Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 28
Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 29
 

Sau khi Hoàng Thượng tới thăm, Hoàng Hậu đã cầu xin ông tha cho Anh Lạc một con đường sống và thu hồi thánh chỉ, hủy đi hôn ước của Phó Hằng và Nhĩ Tình. Thế nhưng những lời cầu xin của bà đều không được Hoàng Thượng chấp thuận. 

Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 30Diên hi công lược 34 + 35: Phó Hằng đồng ý hôn sự với Nhĩ Tình, Anh Lạc ném kỉ vật xuống nước 31

Liệu mối quan hệ tình cảm của Phó Hằng và Anh Lạc sẽ kết thúc như vậy? Nhàn Phi còn muốn toan tính những âm mưu gì với Thuần Phi? Tất cả những diễn biến sẽ có trong những tập tiếp theo của bộ phim Diên Hi Công Lược được phát sóng từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần.

Trailer tập 36 Diên Hi Công Lược. 

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi