Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc!

Cô con gái 'rối não' nhất nhà, hễ phát ngôn câu nào là chất câu đấy!

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 0 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 1 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 2 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 3 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 4 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 5 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 6 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 7 

'Về nhà đi con': Loạt phát ngôn 'rối não' của Ánh Dương, câu thứ 7 khiến ông Sơn đau lòng đến bật khóc! 8 

 

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi