Bảo Lan 

- Tên thật: Bảo Lan
- Năm sinh: 8/4
- Công việc: Ca sĩ (là thành viên nhóm 5 Dòng kẻ), nhạc sĩ
- Bài hát được yêu thích:  Chuyện tình mùa đông, Từ khi có em, Tuổi xa người, Ngày vui qua mau

Tiin.vn trên Facebook