Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cập nhật: Danh sách các trường Đại học tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ thêm từ 1 đến 2 tuần

Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh, một số trường Đại học trên địa bàn TP.HCM đã quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 1 đến 2 tuần.

Đến ngày 28/2, các trường học bắt đầu thông báo về thời gian cho học sinh quay trở lại trường. Theo đó, một số trường ĐH tại TP.HCM đã quyết định lùi lịch học thêm 1-2 tuần nữa. Trong thời gian nghỉ, sinh viên sẽ học tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến.

Dưới đây là danh sách và thời gian cho sinh viên nghỉ thêm để phòng trách dịch Covid-19.

1. Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

2. ĐH Kinh tế TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3. Trong thời nghỉ, sinh viên tiếp tục học trực tuyến.

3. ĐH Công nghiệp TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

4. ĐH Ngân hàng TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

5. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

Cập nhật: Danh sách các trường Đại học tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ thêm từ 1 đến 2 tuần 0

6. ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, đi học lại vào ngày 9/3/2020.

7. ĐH Tôn Đức Thắng: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

8. ĐH Văn Hiến: Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Dự kiến tất cả các lớp học trong học kỳ II sẽ tập trung lại từ ngày 16/2.

9. ĐH Công nghệ TP.HCM: Sinh viên nghỉ học thêm 2 tuần, tức đến hết ngày 15/3.

10. ĐH Tài chính - Marketing: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

11. ĐH Kinh tế - Tài chính: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 15/3.

12. ĐH Nông lâm TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

13. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

14. ĐH Mở TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

15. ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, ngày 9/3 đi học lại.

16. ĐH Văn hóa TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

17. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Sinh viên quốc tế nghỉ học đến cuối tháng 3/2020. Ngoại trừ sinh viên quốc tế, các sinh viên khác sẽ đợi thông tin chính thức từ phía nhà trường.

*Tiếp tục cập nhật...

Giúp Tiin sửa lỗi