Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này!

Từ hôm nay đến ngày 19/5, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ.

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 0 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 1 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 2 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 3 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 4 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 5 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 6 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 7 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 8 

Hôm nay, nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc: Đây là 'toàn tập' về đợt nóng này! 9 

 

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi