Nguyên tắc 1 phút chống lười biếng của người Nhật

Nguyên tắc 1 phút có tên là Kaizen giúp con người vượt qua bản thân để đánh bại sự lười biếng.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook