Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí

Liên tục hỏi ngược những câu ngô nghê khiến Trấn Thành và khán giả Nhanh như chớp cười lăn cười bò, đây chính là nhân vật đi vào lịch sử của của chương trình.

Cậu bé nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng khiếp sợ

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 0 

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 1 

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 2 

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 3 

  

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 4 

Nói nhiều đến mức MC Trấn Thành cũng 'tụt huyết áp', cậu bé Đà Nẵng tạo nên lịch sử ở Nhanh như chớp nhí 5 

 

Giúp Tiin sửa lỗi