Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

Ăn được ngủ được là tiên, với những thánh ngủ dưới đây, có lẽ họ là những kẻ sướng nhất trần đời bởi khả năng ngủ bất chấp mọi lúc, mọi nơi.

Ngủ là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Khi cơn buồn ngủ đã đến thì bạn sẽ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu vào đâu. Thậm chí, bạn còn có thể ngủ gục từ lúc nào mà không hề hay biết. Chứng kiến những khoảnh khắc ngủ không biết trời đất của các thánh ngủ dưới đây, có lẽ bạn sẽ giật mình bởi cảm giác vô cùng quen thuộc.

1. Ngủ trên sách thế này thì thông minh phải biết.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 0

2. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bốn bề u tối anh nằm ngủ say.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 1

3. Việc làm gì cho đời nhọc nhằn, đánh một giấc cho sướng cái thân.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 2

4. Khi ngủ, hãy ngủ theo phong cách của bạn.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 3

5. Thức mà làm gì khi đằng nào chẳng phải ngủ?

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 4

6. Cuộc đời trôi về đâu kệ nó, việc của ta là việc ngủ.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 5

7. Đã mà buồn ngủ thì bạ đâu cũng là người quen.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 6

8. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui chọn rồi ngủ luôn.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 7

9. Đứng làm gì cho nặng cái thân, ngủ một giấc cho nó nhẹ nhàng.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 8

10. Nếu buồn ngủ đã không có đối thủ thì cố thủ làm chi?

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 9

11. Chỉ một cơn say nắng cũng đủ để anh ngủ nguyên một ngày.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 10

12. Buồn ngủ cũng như mọi nỗi buồn khác, khi đã lên cơn thì cứ xả ra thôi.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 11

13. Đã buồn ngủ là bất chấp mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi địa hình.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 12

14. Bạ đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 13

15. Đệm êm thế này ngủ không say hơi phí.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 14

16. Khi đã là thánh ngủ thì đi đâu cũng phải trang bị đầy đủ.

Những tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng 15

17. Một ly còn chẳng ăn ai, nghìn ly chụm lại vẫn nằm ngủ ngon.

Giúp Tiin sửa lỗi