Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Các 'thím' tránh hết ra cho chị em tôi thể hiện

Thời đại công bằng rồi nên các 'thím' cứ tránh hết ra để cho chị em chúng tôi... thể hiện.

Anh ngồi xuống chân em cho đỡ mỏi chân nè

Anh ngồi xuống chân em cho đỡ mỏi chân nè

Cô em đưa vào trong kia hộ anh nhé

Cô em đưa vào trong kia hộ anh nhé

'Chịu khó' xách đồ lên nhà hộ anh

'Chịu khó' xách đồ lên nhà hộ anh

Hai cô đi cho 'thẳng hàng' xem nào

Hai cô đi cho 'thẳng hàng' xem nào

Anh cầm túi em cho nhẹ, túi to này để em

Anh cầm túi em cho nhẹ, túi to này để em

Làm từ từ thôi chúng tôi còn học hỏi nữa chứ

Làm từ từ thôi chúng tôi còn học hỏi nữa chứ

Đi chậm lại chỉ đường hộ cái nào, tôi không nhìn thấy đường

Đi chậm lại chỉ đường hộ cái nào, tôi không nhìn thấy đường

Tránh ra chỗ khác cho người ta còn làm việc

Tránh ra chỗ khác cho người ta còn làm việc

Ối giời, người gì mà 'nhẹ tênh' thế này

Ối giời, người gì mà 'nhẹ tênh' thế này

Bám chắc vào không là rơi đấy nhé

Bám chắc vào không là rơi đấy nhé

Lại gần đây anh ôm không ngã bây giờ

Lại gần đây anh ôm không ngã bây giờ

Những chàng trai 'yếu đuối' của năm

Những chàng trai 'yếu đuối' của năm

Chồng cứ việc ngủ, mọi việc cứ để vợ lo

Chồng cứ việc ngủ, mọi việc cứ để vợ lo

Các cô làm việc nghiêm túc nhé, tôi vẫn đang ở đây giám sát đấy

Các cô làm việc nghiêm túc nhé, tôi vẫn đang ở đây giám sát đấy

Để tôi đàn một bài cho các bà nghe nhé!

Để tôi đàn một bài cho các bà nghe nhé!

Giúp Tiin sửa lỗi