Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Cười tóe mồm với bài 'Vợ người ta' phiên bản Doremon

Tiin.vn trên Facebook