Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi