Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Em ở đâu anh phi heo tới đón

Phi trâu xưa rôi, giờ phải phi heo nó mới chất.

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi