Màn troll không dành cho người yếu tim và chạy chậm

Troll kiểu này ác quá thể, cơ mà công nhận bên tây người ta lắm trò thật.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook