Nhất sinh viên, nhì sinh viên... chắc thứ 3 cũng phải là sinh viên!

Những điều có khi rất kỳ lạ nhưng với các sinh viên thì nó có thể chỉ là điều bình thường thôi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook