Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những người 'vui tính' tham gia giao thông

Khi tham gia giao thông thì nhiều người có cách rất đặc biệt và thậm chí là rất 'bá đạo' nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi