Clip vui: Anh ấy chưa bao giờ... hết ngầu

Mặt tỉnh bơ làm trò 'khốn nạn', anh chàng này đích thị thánh lầy của năm.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook