Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thánh troll Ả Rập giả hồn ma

Thanh niên cứng có cứng dến mấy cũng phải khóc thét, chân tay bủn rủn, vừa bò vừa chạy khi gặp các thánh này (nguồn youtube).

Giúp Tiin sửa lỗi