Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Vừa sáng mắt lại, bà vợ đã khiến ông chồng 'chết đứng'

Phẫu thuật mắt mà lại ảnh hưởng luôn tới cả não hay sao thế các chế?

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi