An toàn là trên hết

Tiin.vn - Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy nhiên, anh chàng này lại khác!

An toàn là trên hết

Nhìn thấy nàng dựng đèn đỏ

An toàn là trên hết

Chàng bắt chuyện ngay 

An toàn là trên hết

Rồi đèn bật xanh cả hai cùng tiến lên và đâm phải nhau

An toàn là trên hết

Chàng đã không "tiếc mình" dạy dỗ nàng một trận là "xe máy phải nhường xe đạp"

Hiếm ai có "dũng khi" đối xử với người đẹp như thế này