Ảnh vui: Những hình ảnh 'cực độc' ở Việt Nam (P.8)

Tiin.vn - Duy nhất ở Việt Nam, dịch vụ mới cực sốc: "Phô tô chìa khóa".

>> Xem tất cả Ảnh vui chỉ có ở Việt Nam

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Thuật ngữ mới với dân trong ngành

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Dân tình chen chúc ở dưới, còn anh ngất ngưởng trên cao

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Hãy cảnh giác khi ngủ

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Đại bàng sải cánh

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Sinh tố thần kì

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Cấm không được thì phải dọa

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Thực đơn... quá "đặc biệt"!

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

"Họ hàng" của Samsung 

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Siêu nhân Việt Nam

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Mặc áo dài nhưng vẫn phải chống nắng đầy đủ

Ảnh vui Những hình ảnh cực độc ở Việt Nam P8

Chó và mèo cũng cần ngừa thai.

>> Xem tất cả Ảnh vui chỉ có ở Việt Nam

(Sưu tầm)