Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cái kết 'cay đắng' khi đi ngủ không xem... giờ lành

Phải luôn cẩn thận với mọi thứ xung quanh, bạn chỉ cần lơ là trong chốc lát thì hậu quả để lại quá 'thốn'.

Ngủ say quá được lũ bạn 'bảo vệ' cẩn thận.

Ngủ khi lũ bạn còn thức đúng là thảm họa.

Biến thành trò tiêu khiển cho lũ bạn 'khốn nạn'.

Làm mục tiêu cho đám bạn tập 'bắn súng'.

Ối giời, lần sau 'yếu thì đừng có ra gió' nhé.

Đi ngủ rồi cũng không được yên thân cơ.

Còn cái gì nữa thì cho hết lên đây xem nào.

Xù thế này phải thêm tí tăm cho giống nhím.

Tỉnh dậy chắc anh chàng này lại 'ngất' tiếp cho xem.

Sau một giấc ngủ, màu da của thanh niên đã thay đổi.

Khi bạn say và ngủ quên sẽ trở thành 'bức tranh' của đám bạn.

Nào, tránh ra chỗ khác cho 'chụy' ngủ cái coi.

Vừa an toàn, vừa ấm áp mà cũng không sợ muỗi luôn nhá.

Bỗng chốc đã biến thành 'bãi rác' rồi.

Lũ bạn mang luôn cả nhà kho lên giường bạn đang ngủ.

 

Giúp Tiin sửa lỗi