Cái kết 'sấp mặt' của các thanh niên thích thể hiện

Thực tài thì chưa biết đến đâu nhưng mà những thanh niên mà hay thích thể hiện thường nhận cái kết... sấp mặt.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook