Cười 'vỡ bụng' với clip mèo nghịch nước

Nếu bạn nghĩ rằng mèo không thích nước thì bạn đã nhầm to!

Cười vỡ bụng với clip mèo nghịch nước

Vẫy vùng trong làn nước. 

"Mình rất ít khi tắm, nhưng một khi đã tắm là phải ngâm hàng giờ..." :\\