Doremon chế: Ước muốn 'đơn giản'!

Xem ra thì không có cái ước muốn nào có thể đơn giản hơn cái ước muốn này nữa mất.

 

 

 

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook