Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn

Thật là ngáo quá đi mà!

Nhiếp ảnh gia Christian Vieler tự nhận là 'người nắm bắt những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của động vật.'

Lần này, anh để các boss ngáo đớp thức ăn trên không trung và bấm máy. Tất cả những ai nuôi chó, đều biết rằng: Được cho ăn là thời điểm các boss sung sướng, hạnh phúc nhất và đôi khi chẳng kiểm soát nổi cảm xúc.

Cùng chiếm ngưỡng những khoảnh khắc cực ngáo của các boss qua bộ ảnh 'Treat!'

Nhiều đồ ăn quá!

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 0

'Sao mỗi nó được ăn,' 2 đứa bên cạnh thắc mắc

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 1

Đây rồi đây rồi!

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 2

Chú này có vẻ ưỡm ờ nhưng thôi, cho thì đành ăn chứ sao

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 3

Phấn khởi quá phấn khởi quá

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 4

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 5

Tập trung các thứ xong thì rơi xừ xuống đất mất rồi

 

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 6

Sao mà ngon thế, sung sướng thế

 

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 7

Sao không đưa thẳng vào miệng trẫm hả sen?

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 8

Tạo hóa cho anh cái mõm ngắn quá, chứ không là táp trúng rồi

Loạt ảnh chứng minh: Khoảnh khắc giải trí nhất của các boss ngáo chính là lúc được sen cho ăn 9

Theo B.P

Giúp Tiin sửa lỗi