Nobita và thơ chế

"Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".

Nobita và thơ chế

Nobita và thơ chế

Nobita và thơ chế

Nobita và thơ chế

Nobita và thơ chế

Nobita và thơ chế