Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Nhiều biển hiệu được dịch từ tiếng địa phương sang tiếng Anh khiến du khách không thể nhịn cười.

Dưới đây là những biển hiệu dịch sang tiếng Anh sai được các du khách chụp lại.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Đề nghị ngã xuống hồ cẩn thận

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Trung tâm massage Trung Quốc Chúa tể những chiếc nhẫn.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Bình chữa cháy được dịch là Lựu đạn cầm tay.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Nghiêm cấm chết ở chỗ này.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Nếu bạn bị bắt cóc, hãy gọi cho cảnh sát ngay (Nguyên gốc: Nếu bị trộm, hãy gọi cho cảnh sát ngay).

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Công viên phân biệt chủng tộc?

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Massage mặt bằng cách tát mạnh?

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Liệu chị em có dám dùng bộ bấm móng tay này?

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Số học ở Nhật.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Các lớp học tiếng Anh? (Sai chính tả ở từ Engish).

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Món gà thô lỗ và vô lí?

Ngoài ra còn một số biển hiệu khác có lời dịch tiếng Anh buồn cười.

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á

Phì cười trước những biển hiệu bằng tiếng Anh ở châu Á