Siêu cười Đôrêmon chế (P.83)

Đường đời đưa đẩy đầy đau đớn, đi được đến đâu để đổi đời?

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Nhổ răng kiểu Nobita

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83
 

Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83Siêu cười Đôrêmon chế P83

Siêu cười Đôrêmon chế P83

(Sưu tầm)