Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng'

Chống trộm kiên cố kiểu này trộm nhìn thấy cũng chỉ biết ôm bụng cười thôi.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 0

Khóa thế này trộm có mở cũng bở hơi tai.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 1

Đồng tiền đi liền khúc ruột, xe đạp cũng thế.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 2

Pet kiêm trông xe.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 3

Đề phòng mất thìa.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 4

Mít cứ yên tâm lớn, không sợ bị trộm đâu.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 5

Canh giữ tứ phía.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 6

Nhìn thì tưởng là 'dễ hack' cơ mà xích to thế kia thì chỉ có nước dắt xe thôi nhé.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 7

Bẫy chuột hay bẫy trộm?

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 8

Sai một li là đi cả mạng luôn đấy.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 9

Cẩn tắc vô áy náy.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 10

Đấy là lo cho sức khỏe của bạn đấy bạn trộm ạ.

Siêu trộm nhìn cũng phải 'phát cóng' 11

Yên tâm là dép vẫn còn lúc tỉnh cũng như lúc say.

Giúp Tiin sửa lỗi