Thơ vui: Bắc thang lên hỏi ông trời

Tiin.vn - Bắc thang lên hỏi ông trời, chừng nào con gái mở lời cua tôi?

Bước tới nhà em

Thơ vui

(Thơ sưu tầm)

Giúp Tiin sửa lỗi

Chia sẻ lên Facebook

Tiin trên Facebook