Thơ vui: Bắc thang lên hỏi ông trời

Tiin.vn - Bắc thang lên hỏi ông trời, chừng nào con gái mở lời cua tôi?

Bước tới nhà em

Thơ vui

(Thơ sưu tầm)

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook