Thơ vui chế: Bước tới Đèo Ngang

Tiin.vn - Bước tới Đèo Ngang bỗng mất đà, đập đầu vào đá máu tuôn ra.

Thơ vui chế Bước tới Đèo Ngang

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook