Thơ vui chế: Bước tới Đèo Ngang

Tiin.vn - Bước tới Đèo Ngang bỗng mất đà, đập đầu vào đá máu tuôn ra.

Thơ vui chế Bước tới Đèo Ngang

Giúp Tiin sửa lỗi

Chia sẻ lên Facebook

Tiin trên Facebook