Thơ vui: Thằng Bờm

Tiin.vn - Thằng Bờm có cái "cần câu", quan tham gạ đổi tòa lầu mốt Tây.

Thơ vui

Thơ năm tiết học của trò lười

Thơ vui Thằng Bờm

(Thơ sưu tầm)

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook