Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tin nhắn vui: Nghệ thuật tán đổ hot girl

Để tán đổ nàng hot girl cũng không phải đơn giản tẹo nào!

 

Tận 2 năm theo đuổi nàng, bỏ công bỏ sức, bỏ cả mưu... chả lẽ lại không thành

 

Phòng bảo vệ có lẽ là phòng quyền lực nhất công ty

 

Lý do nhắn tin còn gì phũ hơn

 

Đôi khi phải cảnh giác cao độ, con trai giờ không phải dạng vừa đâu...

 

Tinh thần tự sướng cũng rất cao độ

 

 

 

Đố ai biết nhạc này là tông gì

Giúp Tiin sửa lỗi