Tranh vui chế: Hỏi xoáy đáp xoay

Tiin.vn - Thứ gì quý nhất của con trai?

Tranh vui chế Hỏi xoáy đáp xoay

Đừng nghĩ bậy! :\\

Ca sĩ mèo

Vô duyên

Không yêu không được

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook