Tranh vui: Chú quạ thông minh

Tiin.vn - Chú quạ hí hửng khi mình nghĩ ra kế sách cực hay để lấy nước trong bình cao cổ.

(Sưu tầm)
 

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook