Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không?

Câu chuyện tái hợp của cặp đôi sẽ cho chúng ta thấy rằng, hóa ra sau khi tái hợp mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ.

Có người nói: 'Xác xuất sau khi chia tay có thể tái hợp là 83%, nhưng xác suất đi được đến cuối con đường chỉ là 3%, mà 80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu'. 

Câu chuyện tái hợp của cặp đôi dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rằng, hóa ra sau khi tái hợp mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ. Đôi khi tái hợp chính là diễn lại một kết cục thất bại mà ai cũng có thể đoán trước.

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 0


80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 1

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 2

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 3

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 4

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 5

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 6

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 7

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 8

80% lý do chia tay sau tái hợp vẫn giống hệt lần đầu, liệu điều này có đúng không? 9

Giúp Tiin sửa lỗi