Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu

Đôi khi bạn chẳng hiểu tình yêu là gì, tại sao nó lại đến. Nhưng thực ra chính bạn mới là người định nghĩa được về tình yêu của mình chứ không phải là sách vở nào đâu.

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 0

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 1

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 2

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 3

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 4

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 5

Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu 6

Giúp Tiin sửa lỗi