Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói

Nhiều cặp đôi tan vỡ tình yêu chỉ vì đôi bên thiếu sự thấu hiểu, con gái luôn thiếu cảm giác an toàn...

'Một chút' từ lời chàng nói chính là sự mênh mông bất tận của vũ trụ. Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói mà chỉ cần hiểu nhau là đủ.

Nhiều cặp đôi tan vỡ tình yêu chỉ vì đôi bên thiếu sự thấu hiểu, con gái luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu bạn trai kiệm lời thì chuyện tình của hai người sẽ đối mặt với rất nhiều chông gai.

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 0

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 1

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 2

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 3

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 4

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 5

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 6

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 7

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 8

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 9

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 10

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 11

Tình yêu là thứ rất khó hình dung, không đơn giản là sự diễn đạt bằng lời nói 12

Giúp Tiin sửa lỗi