Tin tức về giảm thuế, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

giảm thuế

Ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội, hạn chế chênh lệch giàu nghèo.

Sinh đủ 2 con được giảm thuế, ưu tiên mua nhà ở xã hội

Sinh đủ 2 con được giảm thuế, ưu tiên mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể để khuyến khích các gia đình sinh đủ 2 con thông qua quyết định 588/QĐ-TTg vừa được ký phê duyệt ‘Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030’.