Tin tức về không có giáo viên, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

không có giáo viên

Lớp học đặc biệt của những đứa trẻ nghèo ở Ấn Độ: Không có giáo viên, chỉ có tiếng giảng bài phát ra từ một chiếc loa

Lớp học đặc biệt của những đứa trẻ nghèo ở Ấn Độ: Không có giáo viên, chỉ có tiếng giảng bài phát ra từ một chiếc loa

Không đủ điều kiện tham gia các lớp học trực tuyến như học sinh thành phố, nhóm học sinh làng Dandwal rủ nhau ra nhà kho dính đầy bùn, đọc theo bài giảng đã được thu âm trước.