Tin tức về 3 thành viên, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

3 thành viên

3 thành viên đầu tiên của Wanna One đã được quyết định tương lai sau khi rời nhóm

3 thành viên đầu tiên của Wanna One đã được quyết định tương lai sau khi rời nhóm

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, Wanna One trước mắt sẽ có hai thành viên tách ra hoạt động solo.