Tin tức về 4 công nhân bị đất sạt lở đè tử vong, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

4 công nhân bị đất sạt lở đè tử vong

Đang mở hào thoát nước, 4 công nhân bị đất đá sạt lở đè trúng tử vong

Đang mở hào thoát nước, 4 công nhân bị đất đá sạt lở đè trúng tử vong

Trong khi đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm, 5 công nhân bị đất đá sạt lở thương vong.