Ảnh: Thực vật đột biến quái dị ở 'vùng đất chết'

Ảnh: Thực vật đột biến quái dị ở 'vùng đất chết'

Sau 2 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa kép ở nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, cây cối quanh khu vực bắt đầu có những đột biến quái dị.