Tin tức về bài thi không chấm điểm, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

bài thi không chấm điểm

11 bài thi công chức ở Đà Nẵng không được chấm điểm

11 bài thi công chức ở Đà Nẵng không được chấm điểm

Hội đồng chấm thi đã quyết định không chấm điểm 11 bài thi do vi phạm nội quy là ghi tên cơ quan hoặc tên thí sinh vào bài thi.